ROT-avdraget (står för renovering, ombyggnad, tillbyggnad) ger dig som har ett småhus möjlighet att få halva arbetskostnaden betald när du anlitar en kvalificerad hantverkare för förbättringar av ditt hus. Du får stödet som en skattereduktion för 50 % arbetskostnader på upp till 100 000 kronor per person/delägare och år. Här ges en introduktion till det vi tror är viktigast för dig som äger ett småhus - både när det gäller möjligheterna och fallgroparna med avdraget.

Läs mer om Rot-avdrag här

© Copyright 2015 TvåTumTvå Bygg AB